telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
جک وایبری

جک های وایبری 93

جک وایبری,جک viber

— جک وایبری جدید 93 —

قبض برق زیاد اومده بود، نشون بابام که دادم

یه سری تکون داد و پاشد رفت طرف کامپیوتر…
فکر کردم میخواد کامپیوترو داغون کنه..
منم رفتم نزدیکتر ببینم داره چی کار میکنه،
دیدم رفته تو گوگل نوشته :
آموزش دستکاری کنتور برق!!

جک وایبری

گل آفتابگردان را گفتند :
چرا شبها سرت را پايين ميندازي ؟؟؟؟
گفت : ستاره چشمک ميزنه نميخواهم به خورشيد خيانت کنم…
.
.
.
به سلامتي همه ادماي خلی که فک ميکنن افتابگردون حرف ميزنه

جک وایبری

رفتم سر قبر مادربزرگم

یارو اومده پیشم نشسته میگه فوت کردن؟ گفتم نه فردا امتحان ریاضی داره خودشو زده به مردن که نره 😐 مملکت نی که دیوونه خونس!!;-)

جک وایبری

ﭘﺮﯾﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭼﺴﺒﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ …
ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﭼﯿﻪ ؟؟؟ |: |:
ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 2 ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ
ﺷﺪﻡ |: |: |:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﺎﯼ ﺗﻮﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻔﻬﻤﻦ
ﺳﺮﻋﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ !!!!
|:
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﮐﻦ |:

جکهای وایبری

دختره هيكلش شبيه گاوصندوقه بانك مركزي ميمونه
بعدش ي مانتو تنگ پوشيده ، شكمش مثله صفحات كتاب كليله و دمنه ورق ورق ريخته بيرون بعد استاتوس زده درگيرم نشو عاشقي معنا ندارد !!!
يني اعتماد ب نفس اينارو من داشتم با چنگال ب آمريكا حمله ميكردم !!!

جکهای وایبری

یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه ، ازش یه غول اومد بیرون بهم گفت آرزو کن گفتم یه خونه میخوام , گفت خب من اگه خونه داشتم تو آفتابه میخوابیدم !!؟؟خیلی منطقی بود لامصب

جکهای وایبری

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯼ ﻟﻄﻔﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﮑﻦ …. ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻣﺮﮔﻢ ﺏ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻥکه هیچ .. ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺗﯿﺸﻤم میزنن

جک وایبری

واقعا متاسفم
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻩ 27 ﺳﺎﻟﻪ
.
?
?
?
?
?
.
.
ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ محله مطهری رخ
ﺩﺍﺩﻩ
.
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﭘﺴﺮﯼ 27 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻪ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ نگار ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ نگار ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺯﯾﺮ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ( نگار ) ﻣﯿﺮﻭﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮔﺎﺯ
ﺭﻭﺷﻨﻪ ﺯﯾﺮﻩ ﮔﺎﺯ ﺭﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ نگار ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ نگار ﺩﺍﺩ
ﻣﯿﺰﻧﻪ:
ﺑﯿﺎﯾﻦ … ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫـــﻤــﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻩ
بچه ها توروخدا با ع م م  کاری نداشته باشید ،من خودمم قربانی شدم.

 

 

 

* جک وایبری *

ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﻪ !
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ پنج ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻣﻮﻥ ﺑﺸﯽ!!
ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻢ !
ﺍﻭﻧﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ !
1 : ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ :ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻮﻥ !!
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ !
2 : ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯽ ﺍﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ:ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺷﺎﭖ ﮐﯽ ﺣﺮﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ 4 ﺟﻮﻻﯼ !!
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ !
3 : ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺗﻮﮔﻮﺭ !!
ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭﻩ !
:4 ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ : ﺍﺯ ﭼﯿﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻮﺵ !
هنر نزد ایرانیان است و بس

 

جک وایبری,جک viber

 

پشت یه لکسوز نوشته بود.. . . . . . . . . . . . نه واقعا انتظار داشتی پشت لکسوز چیزیم بنویسن؟؟؟؟ خجالت بکش… یه کم تو جامعه بگرد دهاتی..!! قیافشو!!
یارو به بچش میگه:کلاغه خبر آورده سیگارمیکشی؟
بچش میگه:خلهمن سیگارمیکشم،توچی میکشی که با کلاغ حرف میزنی !

 

نامه یاروبه عشقش: من دیگه نمیتونم بدون تو ادامه بدم تو اگه میتونی خودت ادامه بده!!!

به یارومیگن چرا سرت رو خیس نکرده شامپو میزنی؟…میگه اگه سواد داشته باشی نوشته برای موهای خشک..

 

 

جک وایبری

 

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ…!
ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..
ﯾﮑﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ…!
یکی محبت نمی کنه …!
یکی دیگه محبت نميپذيره …!
و…..
ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند…!

پائولو كوئيلو

 

جک وایبری

روزهای خوب هم میاد !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فقط دادیم چین بسازه ارزون در بیاد!!!!!!!
صبر کنید دیگه ….

جک وایبری

این روزها….
همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند…
همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند…
همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند…
پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است…؟!!!!!

 

جک وایبری

اگه زنت زیادی می پرسه چنتا دوسم داری؟
بگو اندازه یک کیلو خاک شیر
اینا بی کارن
میرن میشمرن
تا چند ساعت آرامش داری !!!

 

جک وایبر

 

بنده خدایی تعریف می کرد :
به دوستم گفتم :
بهتر نبود بجای اینکه١٤میلیارد تومن خرج ساخت ضریح امام حسین کنن این پول رو خرج فقرا میکردن؟
گفت:
این پول رو هم همون فقرا دادن
شما زیاد حرص نخور! پولدارا با پول شون پورشه
ميخرن!

* جک وایبر *

 

 

ًﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺖ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯼ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺘﺶ
ﺍﻻﻥ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮﻭﻡ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ
ﺯﻧﯿﮑﻪ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ

ﺗﺎﺯﻩ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺖ

 

 

جک وایبر

استفراغ چیست ؟
نوعی سونو گرافی فوق پیشرفته که فقط در فیلمهای ایرانی جواب میدهد
و ضریب اشتباهی ندارد کلا !
حتما شخص مورد نظر حامله است !

جک وایبر

 

پایان فصل ساپورت و آغاز فصل چکمه را به تمام برادرانمان تسلیت گفته و برایشان آرزوی صبوری داریم.
( دبیرخانه ی انجمن چشم چرانان)

 

جک وایبر

… به سلامتی …

مامانم بابامو صدا زد که در شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست
منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

 

 

به سلامتی همه مامانایی که هروقت صداشون کنیم
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟
به سلامتی مادرایی که می تونند تا 10 تا فرزندشونا
نگهداری کنند اما 10 فرزند نمی تونند
از یک مادر نگهداری کنند!

 

 

 

به سلامتی مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادند ،
ولی تو پیری
بچه هاشون خجالت میکشند
ویلچرشون
رو هل بدند!
به سلامتی مادری که وقتی غذا سرسفره کم میاد
،اولین کسی که از اون غذا
دوست نداره خودشه!
به سلامتی مادر .
تنها کسی که وقتی شکمشو لگد می زدم
از شدت شوق می خندید!

 

 

 

به سلامتی
مادر که دیوارش
از همه کوتاه تره !!!!!
انشاالله سایه پدر و مادرا همیشه بالا سرمون باشه.
پدر مادرا چراغ خونن.
خدا چراغ هیچ خونه ای رو خاموش نکنه.

 

 

 

جک وایبری,جک viber

جک دقت کردین !!!!

تاحالا دقت کردین وقتی تو یه جمعی یکی میگه اون تلویزیونو کمش کن یکی دیگه از اون ور میگه اصلا خاموشش کن

دقت کردین وقتی موهاتو برای دل خودت درست میکنی چقد خوشگل میشی، اما اگه برای مهمونی یاعروسی باشه بعد3ساعت کلنجار رفتن شبیه خربزه میشی
دقت کردین یکی از سرگرمی های مردم ایران اینه که وقتی از مطب دکتر میان بیرون حساب کنن روزی چقد درآمدشه
دقت کردین روزای هفته اینجوری میگذره
شــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــنبه
یکشــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــنبه
دوشـــــــــــــ ـــــــــــــــــنبه
سه شـــــــــــ ـــــــــــــــنبه
چهارشـــــــــ ــــــــــــنبه
پنجشنبه و جمعه
دقت کردین چقد حرص ادم در میاد که سر سفره اون چیزیو برمیدارن که تو کلی براش نقشه کشیده بودی
دقت کردین شیرین ترین قسمت خواب 5دقیقه بعداز آلارم گوشیه
دقت کردین وقتی درس میخونی به یه صحفه عکس دار میرسی چقد خوشحالی صحفه نصفس
دقت کردین وقتی احساس میکنین گم شدین اول ظبط ماشینو کم میکنین
دقت کردین تا آریشگر روپوش میندازه رومون بینیمون خارش پیدامیکنه
دقت کردین وقتی سوهان میخوری %95 میره لای دندونات

 

جک وایبری

 

چگونه آزار دهنده باشیم؟!

قسمت اول :
وقتی میری دسشویی توی دمپایی آب بریزید و دمپایی رو یه جوری از پات دربیار که شخص بعدی به سختی بتونه بپوشتش و وقتی فهمید خیسه نابود بشه…!

قسمت دوم:
وقتی کسی خونه نیست صدای تلویزیون رو تا آخر ببرین بالا و بعد خاموشش کنید.تا وقتی یکی تلویزیون رو روشن کرد از ترس منهدم شه…!!!

 

جک های وایبر

 

 

ماهیگیری پس از صید به خانه بازگشت.اما دید نه روغن نه گاز و نه آرد دارد.بازگشت ماهی را به آب انداخت.ماهی سر از آب بیرون کرد و گفت بر پدرت لعنت فقط میخواستی استرس بهم بدی.

 

 

جک های وایبر

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ مردم
۱_ ﻏﻴﺒﺖ… ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻢ ﻣﻴﮕﻢ
۲_ ﺗﻬﻤﺖ… ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ
۳_ﺩﺭﻭﻍ …ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ
۴_ ﺭﺷﻮﻩ …ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ
۵_ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ … ﺷﺒﮏﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ
۶_ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ … ﭘﻴﺶ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻫﯿﭽﻪ!
۷_ ﺭﺑﺎ … ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮﺭﻥ ﺩﻳﮕﻪ
۸_ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ …ﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻼﻟﻪ
۹_ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺣﺮﺍﻡ …. ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺶ
۱۰ _ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺮﺍﻡ … ﻳﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﺐ ﻧﻤﻴﺸﻪ
۱۱ _ ﺑﺨﻞ …ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﺪاد

 

 

جک های وایبر 

 

ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ:
1-عوض کردن آهنگ
2-همخونی با آهنگ
3-رقص هماهنگ باراننده
4-گذاشتن قند در دهان راننده
5-ﮐﺸﯿﺪﻥِ ﺑﻘﯿﮥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﯾﺪﻥ ﭘﻠﯿﺲ!
6-ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪﻩ!
7-ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ به ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻐﻠﯽ!
8-ﺗﻣﺮﮐﺰ ﺭﻭﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﮔﻮﺷﯽ ﺣﺮﻑﻣﯿﺰﻧﻪ!
9-ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍختن به ﻋﺎبرﯾﻦ ﭘﯿﺎﺩه!
10-ﺟﯿﻎ ﺯﺩﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ!
11-ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩ به ﺑﻘﯿﻪ بخاﻃﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﺷﻮﻥ!
12-ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﻻﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪﻥ!
13-ﻓﺤﺶ ﻭﻧﻔﺮﯾﻦ به ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ!
13-ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻩ به ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﻬﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯿﺪﻥ!
14-ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍ!
15-ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺷﺪﻩ!

 

جک وایبری

ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﯿﺴﺖ …؟
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ،
ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻪ :
ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ

اطلاعات پست
نویسنده : ادمین
تاریخ پست : جمعه ۱۳۹۳/۱۶/۰۸
دیدگاه

دیدگاه برای مطلب “جک وایبری”

  1. حمیده گفت:

    خوب و جالب بود ممنون

  2. متین افشار گفت:

    عالی بود خیلی خوب بود فقط کاشکی بیشتر میشد خیلی خوب بود ممنونم اینم ستاره واسه تشکر ودل گرمیه شما دوستان خسته نباشیدخدا قوت ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
موضوعات اصلی

تبلیغات

khabar

عضو خبرنامه شوید:

ایمیل خود را وارد کنید:

آخرین نوشته ها
مطالب پیشنهادی
بازار
برچسبها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
Instagram