telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
داستانهای آموزنده و کوتاه خوشبختی،خدا،تفاوت انسانها

داستانهای آموزنده و کوتاه درباره ی خوشبختی، خدا، تفاوت انسانها ، استاد مکانیک و جراح ، خدا چیست کجاست ، به سلامتی ،واژه “خالی بندی” و “ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪ” ، تفاوت مدیران در اونور دنیا و اینور دنیا

 

داستانهای آموزنده و کوتاه

 

 

خوشبختی یعنی :
هوای توی گل فروشی؛
خاروندن رد کش جوراب؛
دیر میرسی سرکار و رییس هنوز نیومده؛
خنکی اون طرف بالش؛
اسم عطر تو بپرسن؛
لیسیدن انگشتهای پفکی؛
وقتی نوزادی انگشتتو محکم بگیره؛
بوی تن نوزاد؛
وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت؛
مغز کاهو؛
حرف زدن بچه باخودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه؛
اخر سفر بشینی همه عکس هایی رو که گرفتی نگاه کنی؛
وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رو دوست داره؛
انقد بخندی تا دلت درد بگیره؛
بچه ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی

 

 

 

 

 

 

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

 

داستان استاد مکانیک و جراح

استاد مکانیک داشت سر سیلندر یک ماشین هوندا را باز میکرد که چشمش یه یک جراح مشهور قلب افتاد که به داخل تعمیرگاه می آمد؛
جراح داخل شد و منتظر ماند تا مکانیک بیاید…
ناگهان مکانیک با صدای بلند گفت سلام دکتر میایی!
لطفا یه نگاه به این موتور بیانداز!
جراح قدری متعجب شد، نزدیکتر رفت و کنار هوندا ایستاد،
مکانیک گفت: دکتر به این موتور نگاه کن،
من قلبش را باز کردم و قسمتهای آسیب دیده را عوض یا تعمیر کردم و همه چیز را سرجایش بستم؛ حالا ماشین مثل روز اول کار میکنه اما یه سوالی دارم، چرا من باید ماهی دومیلیون بگیرم و شما ماهی دویست میلیون؟ !!!
در صورتیکه کار هر دویمان یکیست!!!!

جراح مکثی کرد و در گوش مکانیک گفت:
اگر مردی این کار را وقتی که موتور روشن است انجام بده…

 

 

 

 

 

 

 

 

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

داستان راه خدا همواره بهترین راه است

روزی مردی از خدا دو چیز خواست ؛یک پروانه و یک گل…اماچیزی که خدا در عوض به اوبخشیدیک کاکتوس و یک کرم بود؛مرد غمگین شد.باخود اندیشید:خدا بندگان زیادی داردبایدبه همه ی آنها توجه کندوتصمیم گرفت دراین باره سوالی نپرسد.بعدازمدتی مرد در کمال ناباوری مشاهده کرد که از آن کاکتوس زشت وپراز خار گلی بسیار زیبا روئیده است و آن کرم زشت تبدیل به پروانه ای زیبا شده است؛راه خدا همواره بهترین راه است اگر چه بنظر ما غلط بیاید؛آنچه می خواهید همیشه آنچه نیست که نیاز دارید اگر چیزی از خدا خواستید و چیز دیگری دریافت کردید به او اعتماد کنید..”خارهای امروز گل های فردایند”

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

 

خدا، چيست؟ کيست؟ کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا؛ درتو،باتو، و برای توست…

سهراب سپهری

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

زندگی فردا نیست،
زندگی امروز است،زندگی قصه عشق است و امید،
صحنه غم ها نیست…
به چه می اندیشی؟
نگرانی بی جاست،
عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست…
پای در راه گذار،
راه ها منتظرند،
تا تو،به هر جا که خواهی برسی،
پس رها باش و رها باش و رهاااا
تا نماند قفسی..

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

انسانهای بزرگ ،کوچک و متوسط :

 

 

انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند
انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند
انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند

 
انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند
انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند
انسانهای کوچک : بی دردند

 
انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند
انسانهای متوسط : به دنبال عظمت خود هستند
انسانهای کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

 
انسانهای بزرگ : به دنبال کسب برکت هستند
انسانهای متوسط : به دنبال کسب دانش هستند
انسانهای کوچک : به دنبال کسب پول هستند

 
انسانهای بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
انسانهای متوسط : پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند
انسانهای کوچک : می پندارند
پاسخ همه پرسش ها را می دانند

 
انسانهای بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند
انسانهای متوسط : به دنبال حل مسئله هستند
انسانهای کوچک : مسئله ندارند!!!

 

 

 

داستانهای آموزنده و کوتاه

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

به سلامتی اونی که !

به سلامتی اونی که نقاشی بلد نبود ولی راه خودشو خوب کشید و رفت.

به سلامتی کسایی که باران رو با تمام وجود حس میکنن نه مثل ما که فقط خیس میشیم!

 

 

 

 

 به سلامتی اونایی که بدون هیچ توقعی مهربانند.

به سلامتی دوستایی که تا باهاشون قهر کردیم نگفتن هرجور راحتی بلکه دستامونو محکمتر گرفتن.

 

 

 

 

 به سلامتی فرهاد که تلخ ترین غمش شیرین بود.

به سلامتی کسی که براش خاک بودیم و وقتی به اوج رسید یادش نرفت ریشه اش کجاست.

 

 

 

 

به سلامتی مادر که با اشک ما اشک اونم در اومد.

به سلامتی رود که همیشه زلال بود چون گذشت.

 

 

 

 

به سلامتی اونی که خاطرخواه زیاد داره ولی دلش گیر یه بی معرفته.

به سلامتی پاک کن که بخاطر اشتباهات دیگران خودشو کوچک میکنه

 

 

 

 

به سلامتی بابایی که از لرزش دستاش دیگه از چای تو استکان چیزی باقی نمونده ولی وقتی میگه به من تکیه کن احساس میکنی کوه رو پشتت داری.

به سلامتی اونایی که سکوتشون گوش آدم رو کر میکنه.

 

 

 

 
به سلامتی احساسهایی که با هیچ لحن و بیانی نمیشه ابراز کرد.

به سلامتی اونی که تنهاییهای همه رو پر کرد ولی خودش برای همیشه تنها موند.

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

 

واژه “خالی بندی” و “ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪ”

در زمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هایی که گشت می دادند فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگردها وقتی متوجه این قضیه شدند برای اینکه همدیگر را مطلع کنند به هم می گفتند که طرف “خالی بسته” و منظورشان این بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته به این معنی که در واقع برای ترساندن ما بلوف می زند که اسلحه دارد و روی همین اصل بود که واژه “خالی بندی” رواج پیدا کرد.

 

 

 

ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻭﺍﻡ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻣﯽﺷﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ .
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪ .

ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﻫﺨﺪا

 

 

* داستانهای آموزنده و کوتاه *

 

تفاوت مدیران در اونور دنیا و اینور دنیا!
اونور دنیا : موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود.
اینور دنیا : موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

 

 

اونور دنیا : مدیران بعضی وقت ها استعفا می دهند.
اینور دنیا : عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

 

 

اونور دنیا : افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.
اینور دنیا : افراد مادرزادی مدیر هستند و اولین شغلشان دربیست سالگی مدیریت بزرگترین های کشور است.

 

 

اونور دنیا : برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می گردند.
اینور دنیا : برای یک فرد، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود.

 

 

اونور دنیا : یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.
اینور دنیا : یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

 

 

اونور دنیا : اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.
اینور دنیا : اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

اطلاعات پست
نویسنده : ادمین
تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۹/۰۸
دیدگاه

Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
موضوعات اصلی

تبلیغات

khabar

عضو خبرنامه شوید:

ایمیل خود را وارد کنید:

آخرین نوشته ها
مطالب پیشنهادی
بازار
برچسبها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
Instagram