telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان
 • مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان

  مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان

  اینفوگرافیک/ مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان بولور/ به گزارش خبرگزاری شبستان: بر اساس شاخص ذرات معلق هوا (بر حسب ۲/۵ میکرومتر) تهران با عدد ۱۶۳ درصد آلوده ترین شهر جهان از لحاظ آب و هوایی قرار دارد. ذرات معلق از مرگبارترین انواع آلودگی هوا محسوب می شوند. به ویژه ذرات کوچکتری که کمتر از ۱۰ میکرومتر قطر دارند، خطرناک تر هستند، چراکه به ریه ها نفوذ کرده و برخی از آنها حتی وارد جریان خون می شوند و می توانند به حمله قلبی، کاهش عملکرد ریه و ... منجر شوند، وضعیت این شاخص را در شهرهای دیگر دنیا ببینید.    
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : جمعه ۱۳۹۵/۲۸/۰۸
  نام قدیمی شهرهای ایران زمین
 • نام قدیمی شهرهای ایران زمین

  نام قدیمی شهرهای ایران زمین

  بولور؛ نام قدیمی شهرهای ایران زمین ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ = ﻋﺒﺎﺩﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩﻩ = ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ = ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺍﺳﻔﺮﺍﯾﻦ = ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ = ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ ﺍﻧﺰﻟﯽ = ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺍﻫﺮ = ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﯾﻼﻡ = ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ = ﻧﺎﺻﺮﯼ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ = ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻥ ﺁﻣﻞ = آمارد، آمرد، آمنیوس، هفت شهر، آمارد، همرو، آمرداد، آموی، آمله ﺍﺭﺍﮎ = ﻋﺮﺍﻕ ﻋﺠﻢ - ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ = ﺍﺳﭙﺎﻧﻪ – ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ - ﺟﯽ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ = ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﭘﻬﺮﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ = ﺭﺿﺎﺋﯿﻪ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ = ﺑﯿﮋﻧﮕﺮﺩ - ﭼﺮﻣﻐﺎﻥ ﺑﺮﺩﺳﯿﺮ = ﻣﺸﯿﺰ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ = ﮐﻮﺭﻩ ﻗﺒﺎﺩ ﺑﻮﺷﻬﺮ = ﺭﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ = ﺑﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ = ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﮐﻤﻦ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ = ﮔﻤﺒﺮﻭﻥ ﺑﻬﺸﻬﺮ = ﺍﺷﺮﻑ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ = ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ ﺑﯿﺠﺎﺭ = ﮔﺮﻭﺱ ﭘﺎﻭﻩ = ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ = ﭘﺎﭘﯿﻞ ﭘﻠﺪﺷﺖ = ﻋﺮﺏ ﻣﺎﮐﻮ ﭘﯿﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ = ﺿﯿﺎﺀﺁﺑﺎﺩ ﺗﺎﯾﺒﺎﺩ = ﺑﺎﺧﺰﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ = ﺩﺍﻭﺭﯾﮋ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ = ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﺟﯿﺮﻓﺖ = ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺮﻡ = ﮔﻬﺮﻡ ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ = ﺭﺍﺩﮐﺎﻥ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ = ﻗﯿﺪﺍﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ = ﻣﺤﻤﺮﻩ ﺧﻠﺨﺎﻝ = ﻫﺮﻭﺁﺑﺎﺩ ﺧﻮﯼ = ﺳﻮﻟﺪﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﺏ = ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ ﺧﺮﻡ ﺍﺑﺎﺩ = ﺷﺎﭘﻮﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ = ﺻﺪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ = ﺑﺪﺭﻩ ﺩﺭﻩ ﮔﺰ = ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺩﺯﻓﻮﻝ = ﺩﮊﭘﻞ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩ = ﺧﻠﺠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ = ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ - ﺩﺷﺖ ﺩﻫﺪﺷﺖ = ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺩﻭﺩﺍﻧﮕﻪ = ﮐﻬﻨﻪ ﺩﻩ ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ = ﻣﯿﺮﺍﻧﺸﺎﻩ ﺭﺍﻣﺴﺮ = ﺳﺨﺖ ﺳﺮ ﺭﺷﺖ = ﺑﯿﻪ ﭘﺲ ﺭﯼ = ﺭﺍﻗﺲ - ﺭﮐﺲ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ = ﺩﺯﺩﺍﺏ ﺯﻧﺠﺎﻥ = ﺧﻤﺴﻪ ﺯﺍﺑﻞ = ﺳﮕﺴﺖ سیرجان=سمنگان ﺳﺎﺭﯼ = ﻃﻮﺳﺎﻥ ﺳﺎﺭﺩﻭﺋﯿﻪ = ﺍﺳﻔﻨﺪﻗﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ = ﺑﯿﻬﻖ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ = ﺣﺎﺟﯽ ﺁﺑﺎﺩ ﺳﻠﻤﺎﺱ = ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺳﻤﻨﺎﻥ = ﻗﻮﻣﺲ ﺳﻨﻨﺪﺝ = ﺳﻨﻪ ﺩﮊ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ = ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۴/۲۴/۱۲
  اولین شرکت زنان ایران در انتخابات + عکس
 • اولین شرکت زنان ایران در انتخابات + عکس

  اولین شرکت زنان ایران در انتخابات + عکس

  عکسی از اولین شرکت زنان ایران در انتخابات | برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند به گزارش بولور: در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند. در تهران ۱۶۴۳۳ و در دیگر شهرستان‌ها ۳۰۰۰۰۰ تن رای آری خود را به صندوقها ریختند. اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان در سال ۱۳۴۱زنان ایرانی به پای صندوق‌های رای می‌روند بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دیماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد.   رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
  کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی)
 • کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی)

  کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی)

  کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی) / معنی کلمات انگلیسی مربوط به آتش نشانی بولور: با معنی واژه ها و اصطلاحات مربوط به آتش نشانی آشنا شوید. آژیر Alarm تبدیل درکوپلینگها Adoptot دستگاه تمام خودکار aquamatic دستگاه تنفسی خودکارautomatic respiration لوازمaccessories ابزار apparatus سرویس پیشگیری عمومی از آتش سوزی a national fire protection service بلندگو air horn سیم کف هوائی (مکانیکی) air foam system مدخل هواگیری air intake کپسول حاوی مواد اطفائی (سقف آویز) agent storage container دستگاههای تنفسی breathing apparatus دستگاه تنفسی با هوای تازه (یکنوع وسیله تنفسی) bloman عدم ضبط وربط had housekeeping خاموش کننده بی . سی. اف B. C. F, fire extinguisher شعله blaze پالایشگاه گاز (بید بلند) hid boland gas refinery کلید اعلام کننده دستی با محافظ شیشه ای قابل شکستن break glass آتش گرفتن catch fire فشنگ گاز cartidge انیدریدکربنیک carbon dioxide دستگاه تنفسی صافی دار: canister دستگاه تنفسی با هوای فشرده compressed air breathing apparatus پودر شیمیائی chemical powder نفت خام  cruide oil دستگاه تنفسی (با هوای فشرده) compressed air type ظرفیت capacity منبع آب cistern واژگون capsize پنبه نسوز chrysotil توجه – احتیاط caution جعبه کنترل (درسیستمهای ثابت اطفائی) control panel گازهای قابل اشتعال combustible gas شیر کنترل control valve اره موتوری (برای گروه نجات) chain saw سیلندر هوای فشرده compressed air cylinder آزمایش آب کشیدن از عمق deep lift test یخ خشک (co2) جامد dry ice پودر خشک dry powder کاشف حریق detector سیستم سرد کننده آبی (برای خنک نگهداشتن مخازن ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۴/۲۲/۰۷
  چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟
 • چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟

  چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟

  پی بردن به تاریخ انقضای تخم مرغ / چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟ / ویژگی‌های یک تخم‌مرغ سالم چیست؟ روش های زیادی برای تشخیص تخم مرغ سالم و کهنه وجود دارد. در این پست از وب سایت بولور چهار روش را معرفی می نماییم.   روش اول : یکی اینکه تخم مرغ را روبروی یک منبع نور بگیریم مانند لامپ چنانچه پوست تخم مرغ یکنواخت و عاری از ترک و لکه و سوراخ باشد سالم است.   روش دوم : می توان تخم مرغ را کنار گوش گرفته و تکانش داد چنانچه صدای چلپ و چلوپ ندهد سالم است در غیر این صورت بهتر است استفاده نشود.   روش سوم : تخم مرغ را بشکنید و داخل ظرفی قرار دهید چنانچه زرده و سفیده تخم مرغ از هم سوا باشد سالم است و یا لکه های کوچک خون و یا قرمزی نداشته باشد سالم است. (این روش برای نیمرو درست کردن می باشد)   روش چهارم و بهترین روش تست تخم مرغ: ظرف و یا  لیوانی را با آب سرد پر کنید، حداقل ارتفاع آب ۲ برابر اندازه تخم مرغ باشد،   چنانچه تخم مرغ به ته ظرف برود و بصورت افقی قرار گیرد نشان از سالم و تازه بودن تخم مرغ است،   اگر به زیر آب فرو رود و قسمت ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
  توصیه‌هایی برای رفع سکسکه
 • توصیه‌هایی برای رفع سکسکه

  توصیه‌هایی برای رفع سکسکه

  توصیه‌هایی برای رفع سکسکه استرس یکی از عوامل ایجاد سکسکه است و همچنین تند غذا خوردن یا نوشیدن مایعات خیلی سرد و یا داغ نیز باعث سکسکه می‌شود. البته این وضعیت بعد از چند دقیقه به خودی خود رفع می‌شود اما اگر می‌خواهید خیلی سریع از دست آن خلاص شوید می‌توانید به روش‌های ساده‌ای متوسل شوید. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در یک جلسه‌ی کاری، مهمانی یا رستوران و غیره ناگهان سکسکه‌تان بگیرد. در حالت کلی فرقی نمی‌کند کجا و در چه شرایطی سکسکه به سراغتان بیاید. سکسکه ناشی از اسپاسم‌های عضله‌ی دیافراگم است که البته مسئله‌ی خطرناکی نیست؛ اما می‌تواند هم فرد را کلافه کند و هم اطرافیانش را.   عواملی متعددی نیز می‌تواند در بروز این حالت نقش داشته باشد. استرس یکی از عوامل ایجاد سکسکه است و همچنین تند غذا خوردن یا نوشیدن مایعات خیلی سرد و یا داغ نیز باعث سکسکه می‌شود.   البته این وضعیت بعد از چند دقیقه به خودی خود رفع می‌شود اما اگر می‌خواهید خیلی سریع از دست آن خلاص شوید می‌توانید به روش‌های ساده‌ای متوسل شوید. در این مطلب شما را با این راه حل‌های ساده و خانگی بیشتر آشنا می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.   برای رفع سریع سکسکه: یک قاشق شکر ببلعید البته هیچ ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
  آیا میدونستین که …
 • آیا میدونستین که …

  آیا میدونستین که …

  آیا میدونستین که ...   هیچ میدونستین که ... آیا میـدانستیـد کـه ۷ میلیون ایرانی از پوکی استخوان رنج میبرند ؟ آیا میـدانستیـد کـه قله دماوند بیست و سومین قله بلند جهان است ؟ آیا میـدانستیـد کـه خورشید ستاره ایست که پنج میلیارد سال عمر دارد ؟ آیا میـدانستیـد کـه زکریای رازی بغیر از الکل، کاشف گوگرد هم هست ؟ آیا میـدانستیـد کـه آب داغ زودتر از آب سرد یخ میزند ؟ آیا میـدانستیـد کـه سالانه ۲۵ میلیون نفر در جهان از گرسنگی میمیرد ؟ آیا میـدانستیـد کـه ۹۰ درصد از جمعیت جهان در نیمکره شمالی کره زمین زندگی میکنند ؟ آیا میـدانستیـد کـه هر روز ۱۵۰ نفر در آمریکا جان خود را در حوادث رانندگی از دست میدهند ؟ آیا میـدانستیـد کـه طراح پرچم کنونی ایتالیا، ناپلئون بناپارت فرانسوی بوده است ؟ آیا میـدانستیـد کـه از ۱۹۵ کشور جهان در ۱۱۷ کشور جهان مجازات اعدام اجرا نمـیشود ؟ آیا میـدانستیـد کـه کوچکترین استان ایران، استان قم و کم جمعیت ترین استان ایران، استان ایلام میباشد ؟ آیا میـدانستیـد کـه سالانه ۵۰ میلیون مورد، سقط جنین در جهان انجام میگیرد ؟ آیا میـدانستیـد کـه ایران از نظر ذخایر مس اولین کشور جهان می باشد ؟ آیا میـدانستیـد کـه ایران از نظر ذخایز معدنی مقام پنجم را در جهان دارد ؟ آیا میـدانستیـد کـه وزن کل موریانه های جهان ده برابر وزن کل انسانها است ؟ آیا میـدانستیـد کـه در حال حاضر بیش از صد ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : saeedeh
  تاریخ پست : جمعه ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
  طاعون رقص ۴۰۰ نفر یک ماه مداوم رقصیدند و مردند
 • طاعون رقص ۴۰۰ نفر یک ماه مداوم رقصیدند و مردند

  طاعون رقص ۴۰۰ نفر یک ماه مداوم رقصیدند و مردند

  طاعون رقص در سال ۱۵۱۸ میلادی ۴۰۰ نفر یک ماه مداوم رقصیدند و مردند به گزارش بولور : طاعون رقص (یا اپیدمی رقص) جنون رقص، در سال ۱۵۱۸ معروف به رقص شیدایی نوعی جنون رقص هست که در سال ۱۵۱۸ در استراسبورگِ فرانسه و قسمت هایی از روم اتفاق افتاد. زنی شروع به رقص کرد و دیگران هم او را همراهی کردند و سرانجام به ۴۰۰ نفر رسیدند. در این بیماری شخص آنقدر می رقصد که در نهایت از  حمله قلبی ، سکته مغزی ، یا خستگی . می میرد. شیوع این بیماری در ژوئیه ۱۵۱۸ آغاز شد، زمانی که یک زن، شروع به رقص می کند در خیابانی در استراسبورگ. این رقص بین چهار تا شش روز به طول انجامید. در عرض یک هفته، ۳۴ نفر دیگر نیز به او پیوستند و طی یک ماه، حدود ۴۰۰ رقصنده با او رقصیدند. برخی از این افراد در نهایت از حملات قلبی، سکته مغزی، یا خستگی درگذشتند.   اسناد تاریخی، از جمله یاداشت های "پزشکی، کلیسای جامع، تواریخ محلی و منطقه ای، و حتی یادداشت های صادر شده توسط شورای شهرستان استراسبورگ" روشن می کند که قربانیان رقصید. و مردند ولی هیچ گاه معلوم نشد، که چرا این افراد رقصید.
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
  پرطرفدارترین کالا‌ها در جهان براساس جستجوی قیمت
 • پرطرفدارترین کالا‌ها در جهان براساس جستجوی قیمت

  پرطرفدارترین کالا‌ها در جهان براساس جستجوی قیمت

  کارایی تکمیل خودکار گوگل درحین جستجو پیشنهاداتی را ارائه می‌کند که برگرفته از جستجو‌های رایج گوگلی توسط دیگر کاربران هستند و مقایسه این پیشنهاد‌های تکمیل خودکار (autocomplete ) در کشورهای مختلف می‌تواند دیدگاه مردمان را درباره مناطق مختلف جهان مشخص سازد. پرطرفدارترین کالا‌ها در جهان براساس جستجوی قیمت براساس گزارش میل آنلاین، اینگونه به نظر می‌آید که جستجوهای گوگل برای یافتن قیمت کالاها و خدمات مختلف وابستگی شدیدی به تنوع کشورها دارد. برای مثال   * ساکنان آمریکای شمالی بیشتر قیمت گذرنامه و حق ثبت را جستجو می‌کنند،   * مردمان اروپا در جستجوی هزینه‌هایی از قبیل هزینه زندگی، تحصیل و یا خریداری نوشیدنی هستند.   * کاربران آفریقایی گوگل بیشتر مشتاقند قیمت ملزومات حیاتی از قبیل غذا، دام و سوخت را بدانند.   تدوین این اطلاعات در قالب یک نقشه جهانی توسط وب‌سایت اقتصادی Fixr.com چشم‌اندازی جالب توجه را درباره نگرانی‌های مردمان سیاره زمین درباره قیمت کالاها و خدمات مختلف ارائه می‌دهد. با وجود اینکه اطلاعات ارائه شده براساس جستجو‌های فردی بوده و پایه علمی ندارند،‌ این نقشه کمک می‌کند تا جهان را با دیدی متفاوت نگاه کنید. این وب‌سایت با استفاده از فرمول تکمیل خودکار "قیمت ایکس در کشور ایکس چقدر است؟" در موتور جستجوی گوگل،‌به این اطلاعات دست‌یافته‌است. برای مثال این وب‌سایت در موتور جستجوی گوگل این جمله ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : یکشنبه ۱۳۹۴/۲۰/۰۲
  آنتراکتیکا، آبشارهای خونین قطبی
 • آنتراکتیکا، آبشارهای خونین قطبی

  آنتراکتیکا، آبشارهای خونین قطبی

  آبشارهای خونین آنتراکتیکا در صفحه یخی تیلور از شهرت زیادی برخوردارند، ردی سرخ و خونین در میان سفیدی صفحه یخی این تصور را ایجاد می‌کند که صفحه یخ زخمی شده و درحال خونریزی است. براساس گزارش لایو‌ساینس، محققان می‌گویند آهن موجود در آب این آبشارها که موجب اکسیده‌شدن مواد درون آب و ایجاد رنگ سرخ در آن می‌شوند،‌ از فرسایش سنگ‌های زیر صفحه یخی ایجاد می‌شوند، فرایندی که به واسطه فعالیت‌های میکروبی افزایش پیدا می‌کند.   محققان دانشگاه تنسی می‌گویند این رد سرخ در حقیقت نشانه‌ای از ناشناخته‌هایی است که در زیر لایه‌های یخی آنتراکتیکا پنهان شده‌اند. وجود آب مایع و حیات در برخی از دریاچه‌های پنهان در زیر لایه‌های یخی قطب پدیده‌ای شناخته‌ شده‌است. اما آبشارهای خونین نشان از پدیده‌ای دیگر دارند، اینکه بافت زمین زیر لایه‌های یخی نیز حاوی آب مایع است و به احتمال زیاد حاوی فعالیت‌های شدید میکروبی است. احتمال دارد این آبشارها تنها نقاطی از آنتراکتیکا باشد که آب‌های زیرزمینی مجال خروج و سرازیر شدن به سطح زمین را دارند. این آبها هر ده سال چند بار و احتمالا به واسطه تغییر وزن صفحه‌یخی که بالای آنها قرار گرفته، بر سطح زمین جاری می‌شوند.   اکنون محققان دانشگاه تنسی در مطالعه‌ای جدید دریافته‌اند آب‌های زیرزمینی در این منطقه بسیار وسیع و ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
  Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
  موضوعات اصلی

  تبلیغات

  khabar

  عضو خبرنامه شوید:

  ایمیل خود را وارد کنید:

  آخرین نوشته ها
  مطالب پیشنهادی
  بازار
  برچسبها
  Instagram