telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان
 • مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان

  مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان

  اینفوگرافیک/ مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای جهان بولور/ به گزارش خبرگزاری شبستان: بر اساس شاخص ذرات معلق هوا (بر حسب ۲/۵ میکرومتر) تهران با عدد ۱۶۳ درصد آلوده ترین شهر جهان از لحاظ آب و هوایی قرار دارد. ذرات معلق از مرگبارترین انواع آلودگی هوا محسوب می شوند. به ویژه ذرات کوچکتری که کمتر از ۱۰ میکرومتر قطر دارند، خطرناک تر هستند، چراکه به ریه ها نفوذ کرده و برخی از آنها حتی وارد جریان خون می شوند و می توانند به حمله قلبی، کاهش عملکرد ریه و ... منجر شوند، وضعیت این شاخص را در شهرهای دیگر دنیا ببینید.    
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : جمعه ۱۳۹۵/۲۸/۰۸
  نام قدیمی شهرهای ایران زمین
 • نام قدیمی شهرهای ایران زمین

  نام قدیمی شهرهای ایران زمین

  بولور؛ نام قدیمی شهرهای ایران زمین ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ = ﻋﺒﺎﺩﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩﻩ = ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ = ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺍﺳﻔﺮﺍﯾﻦ = ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ = ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ ﺍﻧﺰﻟﯽ = ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺍﻫﺮ = ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﯾﻼﻡ = ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ = ﻧﺎﺻﺮﯼ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ = ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻥ ﺁﻣﻞ = آمارد، آمرد، آمنیوس، هفت شهر، آمارد، همرو، آمرداد، آموی، آمله ﺍﺭﺍﮎ = ﻋﺮﺍﻕ ﻋﺠﻢ - ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ = ﺍﺳﭙﺎﻧﻪ – ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ - ﺟﯽ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ = ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﭘﻬﺮﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ = ﺭﺿﺎﺋﯿﻪ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ = ﺑﯿﮋﻧﮕﺮﺩ - ﭼﺮﻣﻐﺎﻥ ﺑﺮﺩﺳﯿﺮ = ﻣﺸﯿﺰ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ = ﮐﻮﺭﻩ ﻗﺒﺎﺩ ﺑﻮﺷﻬﺮ = ﺭﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ = ﺑﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ = ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﮐﻤﻦ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ = ﮔﻤﺒﺮﻭﻥ ﺑﻬﺸﻬﺮ = ﺍﺷﺮﻑ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ = ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ ﺑﯿﺠﺎﺭ = ﮔﺮﻭﺱ ﭘﺎﻭﻩ = ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ = ﭘﺎﭘﯿﻞ ﭘﻠﺪﺷﺖ = ﻋﺮﺏ ﻣﺎﮐﻮ ﭘﯿﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ = ﺿﯿﺎﺀﺁﺑﺎﺩ ﺗﺎﯾﺒﺎﺩ = ﺑﺎﺧﺰﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ = ﺩﺍﻭﺭﯾﮋ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ = ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﺟﯿﺮﻓﺖ = ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺮﻡ = ﮔﻬﺮﻡ ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ = ﺭﺍﺩﮐﺎﻥ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ = ﻗﯿﺪﺍﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ = ﻣﺤﻤﺮﻩ ﺧﻠﺨﺎﻝ = ﻫﺮﻭﺁﺑﺎﺩ ﺧﻮﯼ = ﺳﻮﻟﺪﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﺏ = ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ ﺧﺮﻡ ﺍﺑﺎﺩ = ﺷﺎﭘﻮﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ = ﺻﺪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ = ﺑﺪﺭﻩ ﺩﺭﻩ ﮔﺰ = ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺩﺯﻓﻮﻝ = ﺩﮊﭘﻞ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩ = ﺧﻠﺠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ = ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ - ﺩﺷﺖ ﺩﻫﺪﺷﺖ = ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺩﻭﺩﺍﻧﮕﻪ = ﮐﻬﻨﻪ ﺩﻩ ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ = ﻣﯿﺮﺍﻧﺸﺎﻩ ﺭﺍﻣﺴﺮ = ﺳﺨﺖ ﺳﺮ ﺭﺷﺖ = ﺑﯿﻪ ﭘﺲ ﺭﯼ = ﺭﺍﻗﺲ - ﺭﮐﺲ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ = ﺩﺯﺩﺍﺏ ﺯﻧﺠﺎﻥ = ﺧﻤﺴﻪ ﺯﺍﺑﻞ = ﺳﮕﺴﺖ سیرجان=سمنگان ﺳﺎﺭﯼ = ﻃﻮﺳﺎﻥ ﺳﺎﺭﺩﻭﺋﯿﻪ = ﺍﺳﻔﻨﺪﻗﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ = ﺑﯿﻬﻖ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ = ﺣﺎﺟﯽ ﺁﺑﺎﺩ ﺳﻠﻤﺎﺱ = ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺳﻤﻨﺎﻥ = ﻗﻮﻣﺲ ﺳﻨﻨﺪﺝ = ﺳﻨﻪ ﺩﮊ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ = ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۴/۲۴/۱۲
  اولین شرکت زنان ایران در انتخابات + عکس
 • اولین شرکت زنان ایران در انتخابات + عکس

  اولین شرکت زنان ایران در انتخابات + عکس

  عکسی از اولین شرکت زنان ایران در انتخابات | برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند به گزارش بولور: در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند. در تهران ۱۶۴۳۳ و در دیگر شهرستان‌ها ۳۰۰۰۰۰ تن رای آری خود را به صندوقها ریختند. اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان در سال ۱۳۴۱زنان ایرانی به پای صندوق‌های رای می‌روند بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دیماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد.   رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
  مرد سریلانکایی که پس از فوت همسرش از سینه خود به فرزندانش شیر می‌دهد!
 • مرد سریلانکایی که پس از فوت همسرش از سینه خود به فرزندانش شیر می‌دهد!

  مرد سریلانکایی که پس از فوت همسرش از سینه خود به فرزندانش شیر می‌دهد!

  مرد سریلانکایی که پس از فوت همسرش از سینه خود به فرزندانش شیر می‌دهد! یک مرد ۳۸ ساله سریلانکائی از شهر ولابون ادعا کرد که می‌تواند به صورت طبیعی به دو فرزند خود از سینه اش شیر دهد. وی در مصاحبه با روزنامه محلی لانکادیپا گفت که دختر ۱۸ ماهه اش از زمان مرگ مادرش که پیش از سه ماه پیش بود از خوردن شیر خشک امتناع می‌ورزد.   یک روز که از گریه زیاد دخترم نمی‌دانستم چکار کنم به یکباره سینه خود را در دهان او گذاشتم تا شاید ساکت شود، اما به یکباره دیدم که سینه ام شیر ترشح می‌کند، ودخترم نیز می‌خورد.     دکتر کمال جایا سینگ در این باره می‌گوید که مردان نیز در صورتی که هرمون پرولاکتین در ایشان به حد زیادی فعال شود امکان دارد که شیر تولید کنند.   منبع:irannaz.com
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۶/۱۰
  کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی)
 • کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی)

  کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی)

  کلمات و اصطلاحات آتش نشانی (انگلیسی به فارسی) / معنی کلمات انگلیسی مربوط به آتش نشانی بولور: با معنی واژه ها و اصطلاحات مربوط به آتش نشانی آشنا شوید. آژیر Alarm تبدیل درکوپلینگها Adoptot دستگاه تمام خودکار aquamatic دستگاه تنفسی خودکارautomatic respiration لوازمaccessories ابزار apparatus سرویس پیشگیری عمومی از آتش سوزی a national fire protection service بلندگو air horn سیم کف هوائی (مکانیکی) air foam system مدخل هواگیری air intake کپسول حاوی مواد اطفائی (سقف آویز) agent storage container دستگاههای تنفسی breathing apparatus دستگاه تنفسی با هوای تازه (یکنوع وسیله تنفسی) bloman عدم ضبط وربط had housekeeping خاموش کننده بی . سی. اف B. C. F, fire extinguisher شعله blaze پالایشگاه گاز (بید بلند) hid boland gas refinery کلید اعلام کننده دستی با محافظ شیشه ای قابل شکستن break glass آتش گرفتن catch fire فشنگ گاز cartidge انیدریدکربنیک carbon dioxide دستگاه تنفسی صافی دار: canister دستگاه تنفسی با هوای فشرده compressed air breathing apparatus پودر شیمیائی chemical powder نفت خام  cruide oil دستگاه تنفسی (با هوای فشرده) compressed air type ظرفیت capacity منبع آب cistern واژگون capsize پنبه نسوز chrysotil توجه – احتیاط caution جعبه کنترل (درسیستمهای ثابت اطفائی) control panel گازهای قابل اشتعال combustible gas شیر کنترل control valve اره موتوری (برای گروه نجات) chain saw سیلندر هوای فشرده compressed air cylinder آزمایش آب کشیدن از عمق deep lift test یخ خشک (co2) جامد dry ice پودر خشک dry powder کاشف حریق detector سیستم سرد کننده آبی (برای خنک نگهداشتن مخازن ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۴/۲۲/۰۷
  فیلم/ ملاقات شمس و مولانا +متن شعر
 • فیلم/ ملاقات شمس و مولانا +متن شعر

  فیلم/ ملاقات شمس و مولانا +متن شعر

  ویدیو عروسکی زیبا از ملاقات شمس و مولانا در تالار حافظ شیراز، این فیلم را بهروز غریب پور کارگردانی کرده است صدای مولانا: همایون شجریان صدای مولانا: مشایخی حجم : ۷٫۰۰ مگابایت - دانلود ویدیو - ******************* متن شعر نمایش عروسکی دیدار شمس تبریزی و مولانا *** شمس: هر زمان نوعی شود دنیا و ما بی خبر از نوشدن اندر بقا پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعتی است آزمودم مرگ من در زندگیست چون رهی زین زندگی پایندگیست * مولانا: کیستی تو؟ * شمس: کیستی تو؟ * مولانا: قطره ای از باده های آسمان * شمس: این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان * مولانا: کیستی تو؟ * شمس: آدمی مخفیست در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان مولانا: کیستی تو؟ شمس: تیر پران بین و ناپیدا کمان جانها پیدا و پنهان جان جان * مولانا: کیستی تو؟ * شمس: رهنمایم همرهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیق * مولانا: کیستی تو همدلی کن ای رفیق * شمس: در عشق سلیمانی من همدم مرغانم هم عشق پری دارم هم مردپری خوانم هر کس که پری خوتر در شیشه کنم زو طرح برخوانم و افسونش حراقه بجنبانم هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم * مولانا: کیستم من کیستم من چیستم من؟ * شمس: تا نگردی پاکدل چون جبرئیل گرچه گنجی درنگنجی در جهان رخت بربند و برس در کاروان آدمی چون کشتی است ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۴/۲۰/۰۷
  فواید خندیدن چیست؟
 • فواید خندیدن چیست؟

  فواید خندیدن چیست؟

  فواید خندیدن چیست؟ ۱- خنده فشار خون را کم می کند. ۲- خنده باعث طولانی شدن عمر می شود. ۳- خنده سن افراد را کمتر نشان می دهد. ۴- خنده تعادل هورمونی ایجاد می کند. ۵- خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده، ایمنی بدن را در برابر بیماریها زیاد می کند. ۶- خنده هورمون سوروتونین را افزایش داده و باعث احساس سرخوشی در انسان می شود. ۷- خنده تعداد ضربان قلب را تنظیم می کند. ۸- خنده باعث شفاف شدن پوست صورت می شود. ۹- خنده قدرت یادگیری را افزایش می دهد. ۱۰- خنده از بیماریهای زخم معده و اثنی عشر جلوگیری می کند. ۱۱- خنده در پیشگیری از سکتۀ قلبی و سکتۀ مغزی بسیار مؤثر است. ۱۲- خنده چروک صورت را ازبین می برد. ۱۳- خنده باعث افزایش اندرفین مغز می شود و باعث احساس سرخوشی و شادی می شود. ۱۴- خنده باعث رفع خستگی می شود. ۱۵- خنده بهترین دارو برای درمان افسردگی است. ۱۶- خنده با بازدم انجام می شود و این کار باعث خارج شدن ۲ coاز خون می شود و احساس مطلوبی ایجاد می کند. ۱۷- خنده نوعی تخلیۀ روانی بوده و تنشها و احساسات سرکوب شده را رها می سازد. پس همیشه بخند
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : شنبه ۱۳۹۴/۱۸/۰۷
  نوکیسه گان کیستند و چه پیامدهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه دارند؟
 • نوکیسه گان کیستند و چه پیامدهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه دارند؟

  نوکیسه گان کیستند و چه پیامدهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه دارند؟

  بولور: قبل از هر چیز بهتر است با معنی و مفهوم عبارت نوکیسه، نوکیسه گان آشنا شویم، در کل به افرادی که در زمان کوتاهی توانسته اند ثروتمند شوند، و از طبقه متوسط جامعه خود را به طبقه مرفه و ثروتمند برسانند نوکیسه و نوکیسه گان گفته می شود. در جامعه ای که زندگی می کنید حتما به نو کیسه گانی برخورد کرده اید، چه در همسایگی و چه در رابطه قوم و خویشی، کسانی بوده اند که به این قشر از جامعه ملحق شده اند، این طبقه اجتماعی را می توان در همه ی کشورهای جهان یافت کرد و مختص ایران نمی شود. نوکیسگی را در فرانسه "nouveaux riches" و در کشورهای انگلیسی زبان new poor می نامند.   نو کیسه ها در ایران در اندازه ی کوچک، و یا بصورت کاملا کنترل شده قبل از دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد وجود داشته اند، همچنین مستحضر هستید، در ایرانی که زندگی می کنیم، شاهد تکثیر و گسترش وسیع این طبقه اجتماعی، در این محدوده زمانی بوده ایم، و همچنان با گذشت چندین سال پس از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شاهد صدمات و تاثیرات مخرب فرهنگی و اقتصادی این قشر بر جامعه هستیم و خواهیم بود.   و پاسخ به چرایی؟ و دلایل گسترش این پدیده اجتماعی نیاز به ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۵/۰۷
  چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟
 • چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟

  چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟

  پی بردن به تاریخ انقضای تخم مرغ / چگونه تخم مرغ سالم را از فاسد تشخیص دهیم؟ / ویژگی‌های یک تخم‌مرغ سالم چیست؟ روش های زیادی برای تشخیص تخم مرغ سالم و کهنه وجود دارد. در این پست از وب سایت بولور چهار روش را معرفی می نماییم.   روش اول : یکی اینکه تخم مرغ را روبروی یک منبع نور بگیریم مانند لامپ چنانچه پوست تخم مرغ یکنواخت و عاری از ترک و لکه و سوراخ باشد سالم است.   روش دوم : می توان تخم مرغ را کنار گوش گرفته و تکانش داد چنانچه صدای چلپ و چلوپ ندهد سالم است در غیر این صورت بهتر است استفاده نشود.   روش سوم : تخم مرغ را بشکنید و داخل ظرفی قرار دهید چنانچه زرده و سفیده تخم مرغ از هم سوا باشد سالم است و یا لکه های کوچک خون و یا قرمزی نداشته باشد سالم است. (این روش برای نیمرو درست کردن می باشد)   روش چهارم و بهترین روش تست تخم مرغ: ظرف و یا  لیوانی را با آب سرد پر کنید، حداقل ارتفاع آب ۲ برابر اندازه تخم مرغ باشد،   چنانچه تخم مرغ به ته ظرف برود و بصورت افقی قرار گیرد نشان از سالم و تازه بودن تخم مرغ است،   اگر به زیر آب فرو رود و قسمت ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
  توصیه‌هایی برای رفع سکسکه
 • توصیه‌هایی برای رفع سکسکه

  توصیه‌هایی برای رفع سکسکه

  توصیه‌هایی برای رفع سکسکه استرس یکی از عوامل ایجاد سکسکه است و همچنین تند غذا خوردن یا نوشیدن مایعات خیلی سرد و یا داغ نیز باعث سکسکه می‌شود. البته این وضعیت بعد از چند دقیقه به خودی خود رفع می‌شود اما اگر می‌خواهید خیلی سریع از دست آن خلاص شوید می‌توانید به روش‌های ساده‌ای متوسل شوید. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در یک جلسه‌ی کاری، مهمانی یا رستوران و غیره ناگهان سکسکه‌تان بگیرد. در حالت کلی فرقی نمی‌کند کجا و در چه شرایطی سکسکه به سراغتان بیاید. سکسکه ناشی از اسپاسم‌های عضله‌ی دیافراگم است که البته مسئله‌ی خطرناکی نیست؛ اما می‌تواند هم فرد را کلافه کند و هم اطرافیانش را.   عواملی متعددی نیز می‌تواند در بروز این حالت نقش داشته باشد. استرس یکی از عوامل ایجاد سکسکه است و همچنین تند غذا خوردن یا نوشیدن مایعات خیلی سرد و یا داغ نیز باعث سکسکه می‌شود.   البته این وضعیت بعد از چند دقیقه به خودی خود رفع می‌شود اما اگر می‌خواهید خیلی سریع از دست آن خلاص شوید می‌توانید به روش‌های ساده‌ای متوسل شوید. در این مطلب شما را با این راه حل‌های ساده و خانگی بیشتر آشنا می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.   برای رفع سریع سکسکه: یک قاشق شکر ببلعید البته هیچ ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
  Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
  موضوعات اصلی

  تبلیغات

  khabar

  عضو خبرنامه شوید:

  ایمیل خود را وارد کنید:

  آخرین نوشته ها
  مطالب پیشنهادی
  بازار
  برچسبها
  Instagram